O floare pentru astăzi: Floarea Doamnei

În regiunea în care eu m-am născut se vorbeau două limbi în mod curent. Dacă traduc numele pe care mama îl folosea pentru floare aleasă de mine pentru astăzi, atunci numele ei este Floarea Doamnei. […]

A flower for today: Pansy

In September 2019, I was very happy when I saw that the house I was going to move to had a garden. But the garden had no trees, shrubs, bushes or flowers, only grass mixed […]

O floare pentru astăzi: Panseluța

În luna septembrie a anului 2019, am fost foarte fericit când am văzut că casa în care aveam să mă mut avea și o grădină. Dar grădina nu avea niciun copac, arbust, tufiș sau floare, […]

A flower for today: Garden Orchid

I wanted to try with new flowers in my garden. The flowers in the photo on the bag of bulbs looked fantastic. I planted them in a long row on the space between the grass […]

O floare pentru astăzi: Orhideea de Grădină

Am vrut să încerc și eu cu noi flori în grădina mea. Florile din fotografia de pe săculețul de bulbi arătau fantastic. Am plantat bulbii într-un șir lung pe spațiul dintre patul de iarbă și […]