VIDEO presentation: Lent to go in 9 steps – Step 6 / Cu subtitrare în limba română

Step by step we approach the Easter Feast. Following our plan of reflections, we are already at the 6th ”step”.

After Mothering Sunday or Rejoice Sunday, our focus is more on the Passion of Jesus. The theme of reflection for this “step” is the fifth Sunday of Lent, also called Passion Sunday or the first Sunday of the Passion, which starts the Passiontide.

Significance, historical information, traditions, you will find them all in the video – presentation below.

Pas cu pas ne paropiem de Sărbătoarea pascală. Urmând planul nostru de reflecții, deja suntem la al 6-lea „pas”.

După Mothering Sunday sau Dminica Laetare, atenția noastră se concentrează mai mult pe Patimile lui Isus. Tema reflecției pentru acest „pas” este Duminica a cincea a Postului Mare, numită și Duminica Patimii sau Prima Duminică a Patimilor, care deschide perioda patimilor.

Însemnătate, informații istorice, tradiții, toate le veți găsi în video-ul – prezentare de mai jos.

To watch the video clips corresponding to the previous steps, follow the link:
Lent to go in 9 steps.

Pentru a viziona fragmentele video corespunzătoare pașilor anteriori, urmăriți link-ul: Lent to go in 9 steps.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *